Người Hàn Quốc phải mất 62 năm tiết kiệm mới mua nổi 1 căn chung cư ở Seoul Người Hàn Quốc phải mất 62 năm tiết kiệm mới mua nổi 1 căn chung cư ở Seoul
 30-11-2021
Người Hàn Quốc phải mất 62 năm tiết kiệm mới mua nổi 1 căn chung cư ở Seoul
GIÁ ĐẤT BẬT TĂNG NHANH GIÁ ĐẤT BẬT TĂNG NHANH
 30-11-2021
Giá đất bật tăng nhanh, nhà đầu tư bỏ phố về quê "săn" đất