Cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị khởi tố ở vụ án thứ 3 Cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị khởi tố ở vụ án thứ 3
 10-10-2021
Cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị khởi tố ở vụ án thứ 3