Cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị khởi tố ở vụ án thứ 3 Cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị khởi tố ở vụ án thứ 3
 30-11-2021
Cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị khởi tố ở vụ án thứ 3