Công bố Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Diên Thọ, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh Công bố Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Diên Thọ, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh
 30-11-2021
Công bố Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Diên Thọ, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh
Đề xuất cơ chế đặc thù cấp phép khai thác mỏ đất phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam Đề xuất cơ chế đặc thù cấp phép khai thác mỏ đất phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam
 30-11-2021
Đề xuất cơ chế đặc thù cấp phép khai thác mỏ đất phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam
Xây Dựng Trái Phép Trên Đất Dự Án Xây Dựng Trái Phép Trên Đất Dự Án
 30-11-2021
xây dựng trái phép trên đất dự án
Công bố Quyết Định công nhận đô thị Diên Khánh đạt tiêu chí đô thị loại IV Công bố Quyết Định công nhận đô thị Diên Khánh đạt tiêu chí đô thị loại IV
 27-11-2021
Công bố Quyết Định công nhận đô thị Diên Khánh đạt tiêu chí đô thị loại IV